Thursday, July 9, 2009

RASIONAL SUBJEK SEJARAH DIPERKENALKAN DIPERINGKAT SEKOLAH RENDAH

“Sesiapa yang tidak mempelajari sejarah akan dihukum oleh sejarahnya”. “The past is the key of present”. Pendidikan adalah proses pembentukan nilai-nilai murni, keperibadian dan penyampaian ilmu dan budaya dalam kehidupan manusia atau insan. Sekolah adalah institusi sosial dan memainkan peranan sosialisasi yang kritikal dalam mencorakkan rupa dan jiwa negara bangsa. Falsafah pendidikan negara menetapkan keperluan membentuk insan yang seimbang emosi, intelek dan rohani para pelajar. Dalam hal yang berkaitan Dasar Pelajaran Nasional bertujuan memupuk perpaduan nasional di kalangan pelajar.

Ilmu dan subjek sejarah adalah bidang dan subjek penting dalam membentuk negara bangsa dikalangan pelajar. Subjek ini telah dijadikan alat propaganda oleh British dalam menanamkan taatsetia dan bangga terhadap Ratu dan empayar British. Sejarah telah pun dipelajari sebagai subjek di sekolah rendah pada tahun 1960-1970-an sebelum KBSR diperkenalkan di peringkat sekolah menengah.

Pembangunan yang pesat dan kesan globalisasi melalui ICT dan perubahan budaya serta ketidakstabilan politik Malaysia selepas 2008 menyaksikan sejarah tidak lagi menjadi panduan dikalangan ahli politik dan parti politik BN dan pembangkang. Rakyat khususnya golongan muda tidak menilai sumbangan UMNO dan Bn tidak memahami dan menelusuri sejarah tanah air. Khusus memahami ilmu sejarah tidak diminati dan dihayati oleh pelajar.

Pensyarah dan guru tidak memahami falsafah dan ilmu sejarah secara batin. Hal ini telah dihuraikan oleh Ibnu Khaldun ahli sejarah dan sosiologi Islam bahawa ilmu sejarah mempunyai bahagian batin yang menghuraikan kepentingan peristiwa sejarah dan bukan sekadar fakta yang beku dan lapuk.

Penekanan “paper chase” atau pencapaian akademik dalam memperolehi banyak A atau kepujian sejarah adalah subjek teras dalam PMR dan SPM, ia tidak memerlukan syarat lulus bagi mendapat sijil. Ini menyebabkan pelajar tidak serius mempelajari ilmu sejarah dan dipelajari secara sambil lewa sahaja.

Kaedah pembelajaran dan pelajaran yang tidak menarik dan tidak kreatif menyumbangkan kebosanan pelajar. Pengajaran lebih tertumpu pada buku teks dan buku kerja. Kesannya sejarah tidak dihayati, difahami tidak meyerap didalam jiwa menyebabkan golongan muda melupakan sejarah dan menganggap sejarah ilmu kuno. Akibatnya golongan muda sanggup menjadi penderhaka kepada Sultan, menghina pemerintah negara dan pemimpin nasional diketepikan dalam pemodenan bangsa tanpa melihat nilai peristiwa sejarah itu boleh pembentukan bangsa.

No comments: