Tuesday, July 7, 2009

PLKN MENINGKATKAN JATI DIRI NASIONAL

Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) sudah mencapai usia lima tahun. Tidak dinafikan ketika awal pelaksaannya pada 2004, masyarakat terutama ibu bapa bimbang untuk melepaskan anak-anak mereka menjalani program tersebut yang disifatkan ala-tentera.
Lebih membimbangkan, ibu bapa gusar tentang keselamatan anak-anak mereka memandangkan program berkenaan diadakan di negara ini.

Walaupun dengan beberapa ‘fasa’ cabaran dalam melaksanakan PLKN, kerajaan menerusi Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) telah Berjaya mengubah persepsi masyarakat, dan bukan itu sahaja, keberkesanan program dalam meningkatkan jati diri di kalangan pelatih tentang semangat kenegaraan dan patriotism amat memberangsangkan.
Malaysia telah menghasilkan lebih kurang 350,000 orang ‘duta’ bagi perpaduan dan integriti nasional melalui program pertukaran yang dilaksanakan menerusi Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) setakat ini.

Menurut Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara(JKLN), Datuk Abdul Hadi Awang Kechil, jumlah tersebut terdiri daripada 21,390 pelatih dari Semenanjung Malaysia yang dihantar mengikuti latihan di sabah dan Sarawak 6,735 dari Sarawak dan 6,785 dari sabah yang dihantar ke semenanjung bermula pada 2004. “kira-kira 350,000 orang ini menjadi duta integrasi nasional yang akan kembali ke kampung halaman, keluarga dan rakan masing-masing untuk menceritakan kepada mereka pengalaman masing-masing semasa berada di sabah, Sarawak atau semenanjung,” katanya.

Beliau berkata, andainya setiap 350,000 pelatih berkenaan mempunyai sekurang-kurangnya 10 orang kawan, mereka dapat membantu memupuk perpaduan dan integrasi nasional di kalangan 3.5 juta orang. “Program ini Berjaya dan bagi mereka yang dihantar sama ada ke sabah dan Sarawak atau semenanjung,saya pasti mereka dapat menambah pengetahuan melalui integrasi dengan penduduk tempatan,’’ katanya.

Pertama, PLKN telah diwarta dan diwajibkan kepada mereka yang terpilih, terpaksa hadir menjalani latihan tanpa gagal kecuali mendapat pengecualian dan mendapat penangguhan mengikut syarat yang telah ditetapkan. Pada tahun ini, hanya seramai 110,000 pelatih sahaja yang perlu hadir sedangkan remaja lepasan Sijil Pelajaran Malaysia yang berusia 18 tahun mengikut statistik Jabatan Pendaftaran Negara adalah seramai hamper 500,000 orang. Di sini timbul perasaan tidak puas hati kepada tidak semua yang mesti hadir. Panggilan secara paksa dan tidak pula yang melibatkan semua remaja telah menyebabkan perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat.

Kedua, ‘pemegang saham’ program ini melibatkan ramai pihak seperti ibu bapa pelatih yang terpilih menjalani program ini,masyarakat prihatin dan ahli-ahli politik serta badan bukan kerajaan. Sebahagian besar mereka mengkritik tanpa mendapat gambaran sebenar program ini dan juga tidak jelas mengenai insiden-insiden yang berlaku dari semasa dan kesemasa.
Ketiga, persepsi masyarakat yang tidak jelas dengan program ini.Walaupun peibagai usaha oleh JKLN telah dilakukan melalui media massa,ceramah di sekolah,mengadakan pameran di tempat awam dan mengedar risalah berkaitan program ini. Di samping itu setiap kem mengadakan hari terbuka kepada ibu bapa agar mereka dapat melihat dengan lebih dekat bagaimana program ini dilaksanakan dan juga kemudahan prasarana yang disediakan di setiap kem.
Keempat, program ini melibatkan ramai pelatih dari pelbagai bangsa, agama, keturunan dan pelbagai budaya dari seluruh negara. Apabila mereka ini disatukan maka di peringkat awal timbul pelbagai masalah penyesuaian tetapi akhirnya mereka ini akan dapat memahami di antara satu sama lain malah mereka menjadi lebih akrab lagi. Inilah yang sebenarnya objektif program ini.

Kelima, disebabkan telusan pihak JLKN memaklumkan kepada umum melalui media tempatan sekiranya ada insiden-insiden yang berlaku dalam program ini. Ketelusan ini menjadikan masyarakat bimbang akan keselamatan anak-anak mereka dan begitu juga dengan remaja yang belum penyertai program ini.Sememangnya telah menjadi Dasar Jabatan untuk tidak menyembunyikan kes-kes yang berlaku kepada masyarakat mahupun pihak media. Pihak media juga adakalanya tidak menyampaikan maklumat-maklumat yang tepat tentang perkara sebenar yang berlaku.Di sini timbul pelbagai andaian negatif kepada masyarakat terhadap program ini.

Keenam, program ini telah melatih remaja yang tidak ada dari segi kekuatan mental dan fizikal, kesihatan yang berbeza dan latiahan yang agak memaksa mereka. Di sini juga timbul pelbagai masalah dari segi keupayaan.Ada juga pelatih yang tidak jujur dalam mengisi Borang Perakuan Kesihatan mereka sebelum menyertai program ini.Apabila berlaku kes-kes sakit, kecederaan, dan kematian, mereka dan masyarakat akan menyalahkan program ini tanpa usul periksa. Latihan-latihan yang dilaksanakan dalam program ini memang terdapat sedikit paksaan agar semua pelatih dapat dilatih sama rata tanpa dikecualikan. Ada di kalangan pelatih yang tidak berpuas hati akan pengaduan kepada ibu bapa bahawa mereka dipaksa dam dilatih dengan teruk. Bagi ibu bapa yang meneriama aduan anak-anak mereka tanpa usul periksa akan terus memprotes melalui blog mahupun media tempatan.

Akhir sekali adalah disebabkan sebahagian masyarakat kita tidak dapat menerima pembaharuan yang dibuat oleh kerajaan. Masyarakat terkejut setelah 51 tahun Malaysia Merdeka tiba-tiba kerajaan mewujudkan PLKN ataupun ’Nasional Service’. Mereka berpendapat anak-anak mereka dikategorikan seperti kerahan tenaga sebagaimana yang dilaksanankan negara-negara lain seumpamanya Amerika, Singapura ataupun korea.
Program di negara kita ini sebenarnya amat berbeza dengan negara-negara tersebut dari segi objektif dan hala tujunya.Program ini telah dilaksanakan lima tahun jadi kesan kebaikannya mungkin tidak dapat dirasai sepenuhnya masyarakat masa kini.Mungkin kesannya dapat dilihat 10 atau 15 tahun akan datang. Sehinggah kini penerimaan amat memberangsangkan dengan adanya kesanggupan mereka menyertai program ini secara sukarela dan merayu agar anak-anak mereka terpilih menyertai program ini. Pihak Kementerian khususnya JKLN mengaku program ini amat mencabar dan sentiasa positif dengan kritikan-kritikan serta komen-komen yang membina.

Nilai tambah yang ditekankan oleh program ini memberi keutamaan dalam ambilan pelajar IPTA bagi mereka yang menjalani latihan khidmat Negara. Ini menggalakkan lebih ramai pelajar berminat mengalami program murni ini. Di samping itu, ramai yang tidak terpilih cenderung untuk menawarkan diri secara sukarela. Semangat kesukarelawan ini adalah penting dalam pembinaan jati diri yang utuh dan kukuh. Kerajaan juga memberi jaminan mereka yang menjalani latihan khidmat Negara bakal dipilih dalam menyertai skim perkhidmatan awam. Ini penting bagi mempunyai pekerja yang setia kepada Negara, bangsa, agama. Nilai kesetiaan wajar dipupuk di kalangan pelajar dan pelatih program khidmat Negara.

Program Reunion pelatih di peringkat Nasional, negeri dan daerah wajar diberi penekanan yang utuh dan menyeluruh oleh Kerajaan dan bekas para peserta yang tinggi di kalangan para peserta. Memupuk perpaduan dan integrasi Nasional secara menyeluruh. Ia mampu diadakan secara program hari keluarga, jamuan makan malam, mengadakan program bakti dan perjumpaan peserta sempena Hari Perayaan Nasional seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Krismas dan Deepavali.

Dalam hal yang berkaitan, bekas pelatih yang cemerlang wajar diberi peluang dan ruang menjadi pembantu jurulatih secara kontrak atau sambilan. Ini mampu memberi peluang pekerjaan sebagai pelatih. Pelatih senior akan menggunakan pengalaman, kecekapan dan kemahiran kepada pelatih baru dalam jangkamasa panjang program ini mampu mempunyai tenaga pengajar yang terlatih dan profesional.

Perpaduan dan Integrasi Nasional penting dalam pembangunan negara. Ia tidak wajar dipolitikkan oleh mana-mana pihak, masa depan negara terletak dibahu, minda dan jiwa anak minda bangsa Malaysia. Negara sedang meniti misi nasional, menuju wawasan negara dan membentuk bangsa Malaysia, berpandukan konsep 1Malaysia yang mana rakyat didahulukan pencapaian diutamakan. Semoga rakyat Malaysia semakin terserlah menjaga maruah bangsa sekaligus menjadi cemerlang, gemilang dan terbilang. Bersesuaian lah Konsep 1Malaysia yang diperkenalkan oleh PM Malaysia. Insyallah…

No comments: