Thursday, June 18, 2009

“Sabah Memerlukan Kampung Budaya”

Sabah negeri di bawah bayu dan kaya dengan kepelbagaian suku dan kaum. Terdapat lebih 40 suku kaum di Sabah. Ini merupakan keunikan dan kekuatan dalam kepelbagaian unity in diversity . Melaka mempunyai mini Malaysia, Sarawak telah lama mempunyai Kampung Budaya Sarawak yang terkenal sebagai produk pelancongan yang maju dan terkenal.

Kini pusat kebudayaan Kadazan Dusun di Penampang Sabah adalah tarikan utama menjelang pesta Kaamatan di peringkat negeri Sabah pelawat dalam dan luar negeri. Ini mencapai matlamat 1Malaysia . Tumpuan penulis adalah kewajaran kepelbagaian suku kaum Sabah dikaji, dipertontonkan kepada rakyat Sabah dan rakyat Malaysia umumnya lebih mengenali Kebudayaan Kazadan-Dusun. Idea ini dicetus oleh Y.A.B Datuk Seri Panglima Hj. Datuk Musa Hj. Aman Ketua Menteri Sabah merangkap Adun N.42 Sg. Sibuga. “ Sabah Memerlukan Kampung Budaya”.

Dalam hal ini, rasional Sabah memiliki 1Malaysia atau kompleks Budaya Sabah yang lengkap dan tetap. Lokasinya wajar terletak di Ibu negeri Kota Kinabalu. Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan dan Kementerian Belia Sukan dan Kebudayaan Sabah boleh menjayakan idea belia ini secara telus. Kampung Budaya mampu menyediakan pusat maklumat dan penyediakan tentang kajian etnik masyarakat Sabah secara menyeluruh dan sistem.

Hal ini boleh dibantu oleh Kepakaran Universiti Malaysia Sabah dan Persatuan Kebudayaan suku di Sabah. Kampung Budaya mampu menjadi produk pelancongan yang berjaya. Ia masih boleh menonjolkan tarian, pakaian, makanan,adat, nilai-nilai kraftangan dan alatan muszik elemen kebudayaan.

Kampung Budaya mampu menyatukan kepelbagaian Budaya Sabah di satu pusat utama yang mampu memelihara dan memulihara khazanah Budaya Sabah untuk sesuatu akan datang.

No comments: